Book Review

İnsan Nedir? İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları, Ömer Türker & İbrahim Halil Üçer (eds.)