Article

Kutbüddin er-Râzî’de Tasdik Kavramı ve Felsefî İçeriği