Book Review

Kelâmda Nedensellik: İlk Dönem Kelâmcılarında Tabiat ve İnsan, Osman Demir