Book Review

Emir Muhammed Gemini. Dâirehâ-yi Mînâî: Pejûheşî der Târih-i Keyhan-şinâsî der Temed- dün-i İslâmî [Sırça Daireler: İslâm Medeniyetinde Kozmoloji Tarihine Dair Bir İnceleme]. Tahran: Neşr-i Sīnā, 1395/2016. 364 sayfa. ISBN: 9786008058014.