Book Review

Nasîruddin Tûsî’de Önermeler Mantığı, Harun Kuşlu