Article

Evrenin Sınırlarını Zorlamak: Hikmetü’l-işrâk ve Şerhlerinde Meşşâî Kozmoloji Eleştirisi