Book Review

Doğa ve Öznellik: Câhız’ın Ahlâk Düşüncesi [Nature and Subjectivity: Al-Jāḥiẓ’s Ethical Thought], Yunus Cengiz