Review Article

Orhan Güneş. Eski ile Yeniye Bakmak: Bir Âlimin Gözünden Modern Astronomi. Hayâtîzâde’nin Efkâru’l-Ceberût Adlı Eseri