Yazı Çağrısı

İlk sayısı Ekim 2014 yayımlanmış olan Nazariyat, İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından altı ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. İslâm felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünlerine, metin neşirlerine ve kitap değerlendirmelerine yer veren Nazariyât’ın hedefi, İslam düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döneme ait felsefi bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.

Nazariyât ilmî kriterleri haiz, İslam felsefe ve bilim tarihi alanına özgün katkılar içeren çalışmalara açık olup, Ekim 2016’da yayımlanacak 5. sayı için klasik metin neşirleri, müteahhir dönem âlimlerinin eserleriyle ilgili kronoloji yazılar ve yukarıda belirtilen alanlardaki makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Nazariyat, İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin Nisan 2018’de yayımlanacak 8. sayısı için makale son kabul tarihi 28 Şubat 2018’dir. Yazılar derginin web sitesi üzerinden makale gönderme sistemi aracılığıyla gönderilebilir. Yazım kurallarını inceleyebilirsiniz.