Elmin Aliyev

  • Dr. Öğr. Üy.
  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi