Rahim Acar

  • Prof. Dr.
  • Marmara Üniversitesi

Rahim Acar Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde din felsefesi hocasıdır. Doktorasını, Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümünde 2002 senesinde tamamlamıştır. Din Felsefesi Derneği’nin üyesidir. Yayınları arasında şunlar bulunmaktadır: Talking about God and Talking about Creation: Avicenna’s and Thomas Aquinas’ Positions (Leiden & Boston: Brill, 2005); “Avicenna's Position Concerning the Basis of the Divine Creative Action,” The Muslim World, 94/1 (2004), pp. 65-79; “Creation: Avicenna’s Metaphysical Account,” Creation and the God of Abraham içinde. Ed. David Burrell, Carlo Cogliati et alii. (Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2010); Dinî Çoğulculuk: İdealler ve Gerçekler (Ankara: Elis Yayınları, 2007); Teolojik Dilin Husûsiyeti ve Ateist Argümanların Sınırı (Istanbul: 2013).