Sacide Ataş

  • Doktor Adayı
  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Lisans-Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans-Marmara Üniversitesi-İslam Hukuku ABD