Kitap Değerlendirmesi

Şerh ve Hâşiyeleri Bağlamında el-Keşşâf’ın Tefsire Etkileri: Tefsir Tarihine Bibliyografik Bir Katkı, Mesut Kaya