Makale

İznik’te Ne Oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî

Özet

Bu çalışma, 1302-1362 tarihleri arasında Osmanlı Ülkesi’ndeki ilmî hayatın teşekkülünü, Türkistân-İran-Anadolu ortak kültür havzası ile bu ortak kültür havzasının parçaları olmaları bakımından Şam-Kahire ve Bizans’ı da dikkate alan bir çerçevede incelemeye çalışıyor. Ortak-kültür havzasının bileşenlerinin, doğal bir devamı olan Osmanlı Ülkesi’ne nasıl aktarıldığını gösteriyor. Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde bu birikimin hangi kanallarla geldiğini, hangi kurumların bu aktarımı üstlendiğini, ilk Osmanlı müderrisi kabul edilen Dâvûd Kayserî’nin bu aktarımdaki rolünü, dönemin siyasi, ilmî ve ideolojik tercihlerini farklı değişkenler olarak dikkate alıp inceliyor. Akabinde Dâvûd Kayserî’ye nispet edilen ve Süleyman Paşa’ya sunulan el-İthâfu’s-Süleymânî fi’l-ahdi’l-Ûrhânî adlı, Osmanlı Ülkesi’nde şimdiye değin tespit edilen ilk telif ilmî eserin muhtevasını değerlendiriyor ve Arapça metni editio princeps olarak veriyor.

Anahtar Kelimeler

Osmanlı Ülkesi Dâvûd Kayserî el-İthâfu’s-Süleymânî fi’l-ahdi’l-Urhânî İznik Medresesi Grogery Palamas Osman Gazi Orhan Gazi Süleyman Paşa Merağa matematik-astronomi okulu Tebriz matematik-astronomi okulu Konya