Makale

Kutbüddin er-Râzî ve Tümeller Sorunu: İbn Sînâ’nın Doğal Tümeller Teorisi Üzerine Bir On Dördüncü Yüzyıl Eleştirisi

Özet

Tümeller sorunu felsefedeki en önemli meselelerden biri olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Çeşitli Müslüman düşünürler tarafından tartışılmış olmasına rağmen, ortaya koymuş olduğu zatı bakımından mahiyet kavramıyla uyumlu bir şekilde, tartışmanın belirleyici kavramlarını yeniden yorumlayarak en önemli katkıları gerçekleştiren kişi İbn Sînâ (ö. 1037) olmuştur. İbn Sînâ –doğal tümel olarak da bilinen (el-külliyyü’t-tabiî)– koşullanmamış (mutlak) mahiyetin dışarıdaki tikellerde, bir parçanın bütünde bulunduğu gibi var olduğunu iddia etmiştir. Bu makale İbn Sînâ’nın teorisi üzerine on dördüncü yüzyıl düşünürü Kutbüddin er-Râzî (ö. 966/1364) tarafından yapılan eleştirileri incelemektedir.

Anahtar Kelimeler

Tümeller sorunu İbn Sînâ Kutbüddin er-Râzî doğal tümeller doğalar/tabiatlar