Kitap Değerlendirmesi

İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Ömer Türker - Osman Demir