Kitap Değerlendirmesi

İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, M. Cüneyt Kaya