Makale

Fahreddin er-Râzî’nin el-Cevherü’l-ferd Adlı Risalesinin Tahkiki ve Tahlili

Özet

Bu makalede Fahreddin er-Râzî’nin atomculuğu konu edinen el-Cevherü’l-ferd isimli eseri incelendi. Eserin mevcut nüshaları tanıtıldı, adı, yazım tarihi ve diğer eserlere nispetle kronolojisi belirlendi, Râzî’ye aidiyeti gösterildi. Metnin işlediği konular belirlendi. Bu çerçevede atomculuğun lehindeki ve aleyhindeki deliller tartışıldı. Risalede önemli bir yer tutan geometrik deliller incelendi ve Râzî’nin atomculuk ve geometri arasındaki ilişkiler hakkındaki düşüncesi üzerinde duruldu. Râzî’nin atomculuk karşısındaki farklı tutumları kronolojik olarak gösterildi. Nihayet risalenin metin tahkiki yapıldı. Risaledeki delillerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için şekiller ve geometrik şekiller çizildi. Ek bölümde, risaledeki tüm delillerin tablosu çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler

Fahreddin er-Râzî atomculuk cevher-i ferd geometrik deliller cisim İslâm felsefesi Kelâm