Kitap Değerlendirmesi

Felsefe-Kelâm İlişkisi Çerçevesinde İbn Sînâ’nın Kelâma Etkisi, Veysel Kaya