Değerlendirme Makalesi

Çölde bir İsviçre Saati: Moshe M. Pavlov’un Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî Felsefesiyle İlgili Kitaplarına İlişkin Bir Değerlendirme