Makale

Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’de İlahi Önbilgi ve İnsanın Özgür İradesi Üzerine

Özet

İşbu makale Ebü’l-Berekât El-Bağdâdî’nin (ö. 560/ 1164-65’ten önce) ilahi önbilgi ve insanın özgür iradesi sorununa dair konumunu tetkik etme amacındadır. Metin, Ebü’l-Berekât’ın ilahi önbilgi ve insanın özgür iradesinin bağdaşması argümanın geçerli olmadığını düşündüğünü iddia ediyor. Bir kişi ya ilahi önbilgiyi ya da insanın özgür iradesini savunabilir, başka bir çözüm yoktur. Kitâbü’l-Muʿteber fi’l-ḥikme adlı kitabının mantık ve metafizik bölümleri içerisindeki bu meseleye dair açıklamalarını inceleyerek, Ebü’l-Berekât’ın ikinci alternatifi seçtiği belirgin kılınacaktır.

Anahtar Kelimeler

Önbilgi Özgür İrade İrade Geleceğin İmkânı Belirlenim Takdir-İlahi