Araştırma Notu

el-Metâlibü’l-âliye’nin Kayıp Ciltlerinin Peşinde

Özet

Bu araştırma makalesi, Râzî’nin el-Metâlibü’l-âliye adlı eserinin, epistemoloji, mantık ve ontoloji kısımlarını içeren ve şimdiye kadar kullanılmayan bir nüshasını ve bu nüshanın içeriğini tanıtmaktadır (Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 3145). Bununla makale, Sekkâ neşrinin sebep olduğu el-Metâlibü’l-âliye’nin adı ve kapsamıyla ilgili iki temel yanlışı düzeltmekte ve el-Metâlibü’l-âliye’nin mantık, ontoloji, fizik ve teoloji kısımlarını içeren kuşatıcı bir ansiklopedik eser olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Fahreddin er-Râzî el-Metâlibü’l-âliye Ahmed Hicâzî Sekkâ klasik sonrası dönem İslam düşüncesi