Kitap Değerlendirmesi

Mehmet Sami Baga. İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü’l-Ayn Geleneği