Kitap Değerlendirmesi

Elif Baga. Hesab Biliminde Kılavuz: eş-Şemsiyye fi’l-Hisâb (Nizâmeddin en-Nîsâbûrî), İnceleme-Çeviri-Eleştirmeli Metin