Makale

Hocazâde’nin Tehâfüt’ünün Sebeplik Bölümü Üzerine Bir İnceleme

Özet

Bu makalede, Osmanlı Sultanı II. Mehmed’in (ö. 886/1481) teşvikiyle on beşinci asırda yazılmış tehâfütlerden biri olan Hocazâde’nin (ö. 893/1488) Tehâfüt’ündeki sebeplik meselesine hasredilen on dokuzuncu bölüm, analitik bir incelemeye tabi tutulmaktadır. Hocazâde’nin sebepliğe ilişkin tartışması, Gazâlî (ö. 505/1111) bağlamı dikkate alındığında eleştirel bir çerçevede seyreder. Bu en açık şekliyle, Hocazâde’nin, İbn Sînâ’yı (ö. 428/1037), filozofların mucizeleri reddettiğine ilişkin Gazâlî’nin ithamından kurtarma çabasında görülür. Ayrıca, Hocazâde’nin sebeplik tartışması, Gazâlî’nin tartışmasından hem kavram hem de argümantasyon düzeyinde birtakım farklar taşır. Argümantasyon düzeyindeki farklılıklar arasında en dikkat çeken husus, Hocazâde’nin kendi vahiy ve mucize anlayışını, Gazâlî’den ziyade İbn Sînâcı nübüvvet teorisine dayandırmasıdır. Böylece Hocazâde, İbn Sînâ sisteminin mucizelerin imkânına yer bırakmadığına ilişkin iddiaya karşı uygulamalı bir cevap vermiş olur. Kavramsal düzeyde ise Hocazâde, Gazâlî’den farklı olarak tam illet-nakıs illet ayrımına gider ve nakıs illet olarak gördüğü tabiatların kendi eserlerini meydana getirme konusunda yetersizliğini göstermek için başka bir alan açmış olur. Öte yandan Hocazâde, sebepliğin ontolojik bir zorunluluk içermediği ve fakat bu durumun bilgilerimizdeki kesinliği zaafa uğratmayacağı hususunda Gazâlî ile hemfikirdir.

Anahtar Kelimeler

Osmanlı düşüncesi tehâfüt geleneği sebeplik (illiyet/sebebiyet) Hocazâde Gazâlî İbn Sînâ