Makale

Allah’ın Zatından Ödün Vermemek: İbn Teymiyye’ye Göre Ruhun Yaratılmışlığı

Özet

İbn Kayyim’in meşhur eseri Kitâbu’r-Rûh akademik ilgiye konu olmasına rağmen, hocası İbn Teymiyye’nin ruhla ilgili görüşleri henüz incelenmemiştir. Bundan dolayı bu yazı İbn Teymiyye’nin Halku’r-rûh’undaki bazı görüşlerin izini sürmektedir. O bu eserinde, Allah’ın zatından ödün vermeme amacına bağlı olarak, ruhun ezelî olmadığını, hâdis olduğunu (origination) ileri sürmektedir. Bu makale iki kısımdan oluşmaktadır: Birinci bölüm önceki araştırma ışığında Halku’r-rûh’u sorunsallaştırmakta, çalışmanın kaynaklarını sunmakta ve İbn Teymiyye’nin temel argümanını değerlendirme açısından önemli bazı kavramları ele almaktadır. Bu bölümde İbn Teymiyye’nin, bakış açısını temellendirmek üzere başvurduğu beş temel argüman, Halku’r-rûh’tan hareketle yeniden inşa edilecektir. Yine karşıt görüşleri benimseyenlerin İbn Teymiyye’ye ilişkin tanımlamalarının etrafındaki belirsizlikler ortadan kaldırılacaktır. İkinci bölüm Halku’r-rûh’un açıklamalı bir tercümesini sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Nefs Ruh Ezelî Yaratılmış İbn Teymiyye İbn Kayyim Eskatoloji Cismanîlik