Kitap Değerlendirmesi

İslâm Metafiziğinde Tanrı ve İnsan: İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücûd Geleneği, Ekrem Demirli