Kitap Değerlendirmesi

Sultan ve Müneccimi: 18. Yüzyıl Osmanlı Sarayında İlm-i Nücûm, R. Hakan Kırkoğlu