Nazariyat Dergisi Ekim 2022 Şemseddin Semerkandî özel sayısı için yazı başvurularını kabul etmeye başladı.

Son Sayı : Cilt 6-Sayı 2 (Ekim 2020)

Kitap Değerlendirmeleri